G. Zs. Nagy (2013): Elearning tanulási környezetek használata az oktatásban, Az SAP Learning Solution, Oracle iLearning, ILIAS és a Moodle rendszerek bemutatása (Learning Management Systems in the Education. Introducing SAP Learning Solution, Oracle iLearning, ILIAS and Moodle). In: Digitális Pedagógia 2.0 (Digital Pedagogy 2.0) University studybook. Typotex (ISBN 978-963-279-807-3)

G. Zs. Nagy, Nektarios Moumoutzis, David Smith, János Horváth Cz. (2011). Programming Skills Development in Secondary Education by means of Modern Educational Programming Languages article in the Multimédia az oktatásban 2011 (Multimedia in Teaching conference 2011) digital studybook. (ISBN 973-667-395-2)

G. Zs. Nagy (2011): A MOODLE elektronikus tanulási környezet használata az oktatásban, gyakorlati tapasztalatok (Usage of the MOODLE Learning Management System in the education, practical experiences). In: A szak-és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (The practices of the vocational and adult training). Raabe.

G. Zs. Nagy (2011). A MOODLE tanulási környezet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet mindennapjaiban (The MOODLE learning environment in the daily life of the Institute of the Applied Pedagogy and Psychology of the Budapest University of Technology and Economics) chapter in the Academic Announcement of the Általános Vállalkozási Főiskola (Budapest College of Management), Hungary. (ISSN 1585-8960)

Erika Jókai, János Horváth Cz., G. Zs. Nagy (2010). Tanulási szokások vizsgálata web bányászati technikákkal, Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben (Examining student habits with webmining techniques) chapter in the book Web-analitikia módszerek alkalmazása viselkedés elemzésre (Usage of web analytic methodologies for behavior analysis). DSGI. (ISBN 978-963-88946-0-1)

Erika Jókai, G. Zs. Nagy (2009). Elektronikus tanulási környezet használatának vizsgálati módszerei (Examining methods of the usage of an electronic learning environment) article in the 1. Oktatásinformatikai konferencia (1st Education-informatics conference) studybook. (ISBN 978-963-284-123-6)

Erika Jókai, János Horváth Cz., G. Zs. Nagy (2008). Tananyaghasználat vizsgálata Clementine-nal (Curriculum usage examination with SPSS Clementine) article in Oktatás-innováció minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával (Education-innovation and quality development with the integration of ICT strategy) studybook. (ISBN 978-963-420-980-5)